FAQ

Algemeen

Bent u lid van Techniek Nederland?

Bent u geen lid van Techniek Nederland?

Vul het aanvraagformulier in op de website van Techniek Nederland

U kunt uw wachtwoord opnieuw opvragen via ‘Wachtwoord vergeten’ op de website van Techniek Nederland. Dit is voor leden. Bent u geen lid van Techniek Nederland, neem dan contact op met onze ledenservice op E: ledenservice@technieknederland.nl of T: 088 543 27 90.

Mogelijk zijn uw inloggegevens onjuist. Heeft u problemen met inloggen, mail of bel dan met de Ledenservice van Techniek Nederland.

U kunt wanneer u lid bent van Techniek Nederland uw bedrijf-/inloggegevens aanpassen op www.technieknederland.nl. U kunt daar ook, indien u contactpersoon bent voor het lidmaatschap van Techniek Nederland, de lijst van medewerkers aanpassen, die toegang krijgen tot FGO +.Indien u geen lid bent, neem dan contact op met E: ledenservice@technieknederland.nl of T: 088 543 27 90.

Gebruik site

U kunt uitgebreid zoeken op merk, type en zoektermen. Mocht u een toestel zoeken die niet in dit bestand is opgenomen, dan kunt u dit melden via het Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.TagBuilder. Wij zullen dan de fabrikant verzoeken om dit toestel z.s.m. toe te voegen aan de FGO+ website. De keuze om dit te doen is aan de fabrikant.

De beschikbare storings- en servicecodes zijn sinds eind 2006 in FGO+ opgenomen indien beschikbaar gesteld door de fabrikant.

De onderhoudsformulieren zijn voorzien van vele onderhoudspunten. Indien de gegevens bekend zijn, worden de instelgegevens ingevuld en afgestemd op de geselecteerde toestel. Het onderhoudsformulier kunt u als checklist invoeren, opslaan en verzenden.

Ja, dit is mogelijk, maar afhankelijk van de gebruikte browser en/of PDF-reader.

Er is geen onderhoudsblok meer te bestellen. Door het gebruik van invulbare pdf’s is nog nauwelijks vraag naar dit product. Techniek Nederland heeft hiervoor de digitale Formulierenapp ontwikkeld.

Het is mogelijk om de FGO+ website op te roepen met een aantal parameters:


Abonnement

De kosten voor een abonnement staan vermeld op de website van Techniek Nederland:

  • Kijk voor de webservices, waarmee u data kunt integreren in uw eigen onderhoudssoftware, op deze pagina
  • Kijk voor de webapplicatie, waarmee u alleen kunt zoeken in de database (geen koppeling met eigen onderhoudssoftware) op deze pagina
Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Het gebruik van het FGO+ abonnement is uitsluitend bestemd voor uw bedrijf, gevestigd zoals opgegeven bij de aanmelding van het lidmaatschap van Techniek Nederland. Het delen van een abonnement met andere bedrijven of bijkantoren door uitwisseling van inloggegevens is niet toegestaan. Meerdere medewerkers binnen één vestiging (één vestigingsadres) mogen gebruik maken van de inloggegevens. U dient voor iedere medewerker apart inloggegevens aan te vragen. De contactpersoon van uw bedrijf kan dit op www.technieknederland.nl opgeven. Indien u geen lid bent van Techniek Nederland, neemt u dan contact op met onze ledenservice.

De opzegging gaat in per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Neem voor antwoord op financiële vragen over uw abonnement contact op met onze ledenservice.

Formulierenapp

Open deze URL https://formulierenapp.fgoplus.nl/ in uw browser op uw desktop / laptop / tablet of mobiele telefoon

Ja, u kunt alle gewenste velden van onderhoudsformulier invullen met de bevindingen van het onderhoud. Conform het blanco onderhoudsformulier bestaan de gegevens uit drie delen die kunnen worden ingevoerd: Klantgegevens, meetgegevens en overige gegevens.

Selecteer het gewenste toestel. Na het klikken van het pdf icoon 'Checklist' wordt het onderhoudsformulier met de ingevoerde gegevens gegenereerd. U kunt nu de gegevens invoeren. Dit formulier kunt u vervolgens opslaan, afdrukken en/of e-mailen in de Formulierenapp.

U kunt de naam, adresgegevens, telefoonnummer, locatie, debiteurgegevens, onderhoudspecificatie en datum en tijd opnemen in het formulier.

De bevindingen die tijdens het onderhoud zijn gedaan kunt u in het formulier opnemen door het invullen van de gevonden meetwaarden en het aanvinken van de velden ‘controleren’, ‘afstellen’, ‘reinigen’ en ‘vervangen’.

Op het tabblad ‘Overige gegevens’ kunt u de opmerkingen, materiaalgegevens met code en omschrijving, de gegevens van de monteur en de aanvullende gegevens van de opdrachtgever, zoals een paraaf, opnemen.

U kunt zelf het onderhoudsformulier als PDF opslaan.

Ja, de gegevens uit de FGO+ database worden eenmalig gebruikt om het onderhoudsformulier (pdf) in te vullen. NAW-/algemene gegevens kunnen handmatig of vanuit een ERP systeem worden gevuld. Daarna kan het formulier lokaal worden opgeslagen als een pdf-bestand. In de Formulierenapp worden alle gegevens geregistreerd.

Ja, met de juiste pdf-reader kan het bestand weer lokaal worden opgevraagd en kunnen de gegevens worden aangepast.

In de Formulierenapp vult u de gegevens in. Er wordt een pdf gemaakt van de ingevulde gegevens.

Ga naar https://www.fgoplus.nl/Home/Contact of stuur een email naar fgoplus@2ba.nl met daarin de volgende punten:

  • Welke versie van de app wordt er gebruikt?
  • Wat voor apparaat gebruik je? Bijvoorbeeld iPhone 14
  • Welke browser gebruik je?
  • Android of iOS? Zo ja, welke versie?
  • Welk formulier heb je gebruikt?
  • Stappen toevoegen om het probleem te reproduceren (URL toevoegen)
  • Eventueel screenshot toevoegen van de error

Andere